Det finns en omtanke i att bara vara med allt som är en stund, att stanna upp och sluta ögonen, låta vilan få vårda surr, brus och fnurror.

Det finns en omtanke i att ta hand om sin mentala hygien, låta lugna varsamma andetag få tvätta tankarnas hetsiga arena.

Det finns en omtanke i att värna sitt väsen, avlägsna det överflödiga, tillföra det nödvändiga.

För vår skull,

vänligen värna vilan.