Biologen E. O. Wilson lanserade på 1990-talet den sk biofili-teorin. Ordet biofili härstammar från grekiska orden ‘bios’ (organiskt liv) och ‘philia’ (kärlek). Teorin går ut på att naturen är ett grundläggande mänskligt behov som härstammar från vår evolutionära historia. Vi människor har en nedärvd fallenhet för att tycka om levande varelser och vistas i naturen. Vi är med andra ord formade för att röra på oss i naturen, och vår relation till naturen påverkar vår hälsa.