Integritetspolicy

Så här hanterar vi personuppgifter. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
Genom att använda ANNAS MANNAs tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post och SMS för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du är kund hos oss lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll

Relaterad information

Detaljer om de produkter eller tjänster du har köpt av oss.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss.
 • Beställer en tjänst.
 • Betalar med ett av ANNAS MANNAs betalningsalternativ.
 • Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss. Se stycket Vad räknas som personuppgifter.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster

 • All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:
 • Avtal, genomförande och fakturering av tjänster.
 • Ta betalt för tjänster.
 • Informera om ANNAS MANNAs verksamhet.
 • Marknadsföra ANNAS MANNAs produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och försäljning.
 • Information för att kommunicera med dig.

Vi kan använda information om dig för att:

 • Kontakta dig i frågor gällande bokningar eller leveranser.
 • Berätta om våra tjänster och erbjudanden.
 • Efterleva juridiska åtaganden.
 • Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på info@annasmanna.se.

Kommer vi dela din information vidare?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings-, skatte- eller konsumentsrättslagstiftning.

Kontakta oss (Personuppgiftsansvarig)

Vi har en utsedd ansvarig person för Integritetspolicyfrågor. Har du frågor om integritet eller vår Integritetspolicy kan du kontakta oss på info@annasmanna.se.

ANNAS MANNAs integritetspolicy uppdaterades senast 2022-05-05