Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. De nerver som styr inre organ kan inte påverkas av viljan. Det gäller till exempel nerver som styr hjärta, andning, blodtryck och tarmrörelse. Dessa nerver hör till det självstyrande, autonoma, nervsystemet.

Det autonoma nervsystemet är i ständig förändring. Det formas och omformas som en reaktion på det vi upplever och utsätts för, i mötet med andra och annat – personer, djur, miljöer och situationer. I mötet med andra balanserade och trygga nervsystem balanseras vårt eget nervsystem. Detsamma gäller omvänt. Känslan av hot och fara får oss att agera eller reagera. Och känslan ‘smittar’ – eftersom alla nervsystem kommunicerar med varandra.

Vi människor mår bra av att vistas i trygga miljöer och tillsammans med personer vi litar på. Där och då signalerar nervsystemet säkerhet – vi känner oss trygga, nyfikna och lekfulla. Vi är öppna för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Ett balanserat nervsystem hanterar skickligt situationer präglade av fara och hot. Vi agerar rationellt på hot eller fara och återvänder sedan till känslan av trygghet och säkerhet. Besvärligare blir det när vi inte har tillgång till trygga personer och miljöer, eller pga trauman har svårt för att lita på andra. Då signalerar nervsystemet oavbrutet hot och fara, dels med hjälp av känslor som oro, skam, ångest och irritation, dels med känslor av tomhet, ensamhet, nedstämdhet eller trötthet.

Genom att lära känna vår inre fysiologi, blir det lättare att förstå och påverka vårt mående. Kunskap om det autonoma nervsystemet är hjälpsam när vi vill bryta och påverka ogynnsamma, stressande beteendemönster.

Även om vi inte direkt kan styra vårt autonoma nervsystemet med viljan, så kan vi påverka det indirekt. Med kunskap om hur våra nervsystem påverkas i mötet med andra nervsystem, kan vi medvetet välja att regelbundet vistas med personer och i miljöer som får oss att känna oss trygga, så att vi mer skickligt kan navigera livets känslomässiga utmaningar.