Resiliens är ett ord som ofta används för att beteckna motståndskraft och förmåga till återhämtning. Just resiliens är den viktigaste faktorn när det kommer till mående och hälsa. När vi stärker möjligheterna för återhämtning, här och nu, mitt i vardagen, så klarar vi bättre av stress, krav, ansträngning och belastning.

De flesta av oss vet vad vi behöver för att må bra, men av olika anledningar kan återhämtning vara som svårast att få till när vi behöver den som mest – när vi är överstimulerade och stressade.

Den bästa hälsoinvesteringen är att göra det till en vana att med jämna mellanrum stanna upp och lyssna inåt efter vad du behöver. För om du regelbundet lyssnar på kroppen när den viskar, minskar risken att den längre fram ska behöva skrika på din uppmärksamhet.