Liv i rörelse

LIVSKUNSKAP OCH HÄLSA

samtal

yoga

träning

Hur har du det?

Jag hjälper dig att utveckla inre styrka, mod och uthållighet, så att du kan möta vardagens krav och utmaningar med kraft, lugn och självförtroende.

Jord

Återhämtning

Lyssnar du på kroppen?

Nära

Sättet du uppmärksammar – eller inte uppmärksammar – det du tänker, känner och upplever i kroppen påverkar ditt mående. Det blir enklare att hantera livet när du gör det till en god vana att medvetet lyssna inåt.

Hur känns det?

Utveckling

När du har en balanserad och medveten relation till dina känslor, och kan ta in den viktiga informationen som känslorna står för, då blir det lättare att må bra och orka med.

Lider du av naturbrist?

Rörelse och återhämtning i naturliga miljöer minskar stress och förstärker känslan av mening och sammanhang. Jag träffar dig gärna utomhus.

BIOFILI

Annas manna
MANNALIV

KURSER OCH MEDLEMSKAP.
Skapa goda förutsättningar för ett innerligt* leverne.
Jag erbjuder dig som tappat orken praktisk vägledning och terapeutiskt stöd – med din egen kropps fysiska och mentala förmågor i fokus.

* Att leva innerligt är, som jag väljer att se det, att uppfatta verkligheten som den är och leva hållbart för och i linje med det som känns värdefullt, sant, viktigt och levande.

Livet

Självkännedom

Vad behöver du?

Du är utrustad med resurser som hjälper dig att stå stark i en föränderlig värld. Jag hjälper dig att ta hand om insidan. Så att du kan göra skillnad på utsidan.