Liv i rörelse

Friskvård och livskunskap

massage

yoga

samtal

Vila och självomsorg

ANNAS MANNA erbjuder utrymme för avkoppling, reflektion och utveckling. Med hjälp av yoga, träning, massage och samtal tillhandahåller ANNAS MANNA goda förutsättningar för regelbunden och energigivande återhämtning mitt i vardagen.

Jord

Återhämtning

Kroppen vet. Lyssnar du?

Nära

Stress, sjukdom, kriser och traumatiska upplevelser är oundvikliga realiteter som påverkar oss människor – fysiskt, mentalt och själsligt.

När vi känner oss trygga och utvilade kan vi läka. Och med träning kan vi lära oss kontrollera och förändra våra beteenden till det bättre.

Mot nya höjder

Utveckling

Det är inte alltid enkelt att vara människa. ANNAS MANNA finns här för dig som ett stöd och en kraft i vardagen, en pålitlig guide som vill ditt bästa. Med min kombination av terapi och träning stöttar jag såväl fysiska som mentala processer. Min bakgrund som lärare och pedagog innebär att jag lägger stor vikt vid att skapa förståelse och vidga perspektiv. Jag hjälper dig att upptäcka mer av dig själv och växa som individ och medmänniska.

Nyttan med naturen

Naturen är en livsviktig resurs. Vistelse i naturliga miljöer minskar stress och ökar drastiskt vår förmåga till mental återhämtning. Och prestation.

I en värld präglad av urbanisering och digitalisering är det viktigare än någonsin att få uppleva vår biologiska koppling till naturen. Vi är formade för att röra på oss i naturen, och vår relation till naturen påverkar vår hälsa fundamentalt. Därför erbjuder ANNAS MANNA ett varierat utbud av återhämtande naturupplevelser i grupp. Så att du kan uppleva nyttan med naturen – tryggt och säkert.

BIOFILI

Livet

Självkännedom

Jag tror på dig

Du är unik. Och utrustad med en vilja som gör det möjligt för dig att välja hur du vill och behöver leva. När du väljer att acceptera verkligheten så som den är, blir det enklare för dig att hitta gynnsamma lösningar och skapa hållbara vägar framåt.

Jag hjälper dig att bli medveten om de val du lever och vill leva som individ och medmänniska. Men det är du själv  som skapar ditt liv.