Samtal

Perspektiv på tillvaron

Om samtalsterapeuten

Jag tror på möten och samtal som förändrar. Jag tror att utveckling sker när vi människor känner oss trygga och sedda.

Hela mitt vuxna liv har jag jobbat med utveckling på olika sätt och har en bred erfarenhet av att finnas till som ett stöd för unga och vuxna. Jag erbjuder dig min nyfikna närvaro och utrymme att hitta orden som gör tillvaron mer begriplig och greppbar.

Jag lägger ingen värdering i vem du är, vad du känner och tänker. Däremot kommer jag kärleksfullt att uppmuntra dig att ta eget ansvar och välja det som gynnar dig och det liv du innerst inne vill leva.

Så fungerar det

Vi bokar in ett först samtal då du har möjlighet att kort berätta vad du behöver hjälp med. Jag berättar kort om mitt sätt att arbeta och att jag inte kommer att erbjuda någon färdig lösning. Däremot kommer jag att erbjuda verktyg som gör det möjligt för dig att gå vidare med ditt liv, LIKE A BOSS.

Till en början träffas vi lämpligen en gång i veckan för att komma igång ordentligt, skapa kontinuitet. När du känner dig redo, glesar vi ut våra träffar. Dina behov avgör hur ofta. Du förbinder dig inte till ett visst antal samtalstillfällen, men jag kommer att uppmuntra dig att ge det en ärlig chans. Förändring kan vara obekväm och ta tid. Med jämna mellanrum utvärderar vi den terapeutiska processen. Så länge du upplever den som meningsfull och utvecklande så erbjuder jag dig ett tryggt utrymme och mitt fulla stöd i din unika process.

Walk and talk

Vill du hellre träffas i naturen? Walk and talk passar dig som lätt blir rastlös och kanske känner dig obekväm i terapistolen. Kanske att du har lättare för att prata när du är i rörelse eller tycker det är svårt med ögonkontakt.

Walk and talk passar dig som tänker bättre i rörelse, utomhus, och som framförallt har behov av att prata och bli lyssnad på.

Telefonterapi

Vill du hellre mötas över telefon? Terapisamtal över telefon gör att du inte behöver åka iväg för att ha ditt samtal. Du kan välja en plats hemma hos dig som känns trygg – i huset där du bor, i bilen, på en promenad i skogen – där du önskar helt enkelt.

Jag har goda erfarenheter av terapi över telefon. Telefonterapi är särskilt uppskattat av de som har ett särskilt behov av att få välja en egen trygg plats att utgå ifrån. Trygghet är A och O i vårt terapeutiska arbete.

Samtalets kraft

När vi stannar upp och kommer i kontakt med tillvaron sådan som den är, blir det lättare att hitta gynnsamma lösningar och hållbara vägar framåt. När vi människor, med stöd av en någon vi har förtroende för, får syn på och hjälp med att sätta ord på det som pågår på insidan och utsidan, påverkas vårt mående till det bättre.

Behov och beteenden

Vi människor har grundläggande behov av mat, vatten, värme, trygghet och gemenskap, behov som vi tillgodoser efter förmåga, från den dagen vi föds till dagen vi dör.

Otillfredsställda grundbehov skapar beteenden som på kort sikt fyller en funktion, gynnar överlevnad, men som på längre sikt riskerar att påverka och begränsa vårt livsutrymme. Om det går tillräckligt långt leder beteendet till stora och små konflikter i relation till omgivningen.

Vi människor utvecklar strategier och beteenden som får oss att undvika det som känns svårt och gör ont. Det innebär att somliga behov förblir omedvetna och otillfredsställda. Det påverkar i sin tur vår hälsa på olika sätt – både fysiologiskt och mentalt.

Samtalsterapi med psykosyntes som grund

Psykosyntes är en i grunden praktisk psykologi, en syntes av österländskt och västerländskt filosofi och visdom som tar hänsyn till hela människan, en psykologi som menar att kropp, själ, tankar och känslor hör ihop.

Det är en terapiform som lägger fokus på att harmonisera och organisera våra motsägelsefulla och dysfunktionella sidor, så att vi kan leva mer i linje med våra faktiska kvaliteter, möjligheter och begränsningar. Terapiformen är i högsta grad levande och öppen för bidrag från andra discipliner och befinner sig därför, liksom livet, i ständig utveckling.

Oro, rädsla och disharmoni gör att vi människor känner oss splittrade. Motstridiga känslor påverkar våra val och vår livsorienteringsförmåga. Som en konsekvens går vi vilse i tillvarons terräng. Samtalsterapi med psykosyntes som grund bidrar till att organisera kropp, själ, tankar och känslor till en hanterbar helhet, en samlad resurs som äger förmågan att ta ut en gynnsam riktning genom det liv vi innerst inne vill leva.

Psykosyntes är grunden i mitt terapeutiska arbete, men min terapeutiska verktygslåda innehåller även metoder hämtade från bl a KBT, ACT, Schema- och Gestaltterapi. Jag använder mig bl a av visualiseringar, meditation, mindfulness, bildterapi, yoga och terapeutiskt skrivande.

Varje samtalssituation är unik och anpassas efter dina unika behov.

Utforska tillvarons terräng

Som terapeut erbjuder jag en fredad plats, en trygg glänta, där du i lugn och ro kan se över tillvarons terräng – det som begränsar och det du vill utveckla, för egen del eller i relation till andra.

Varje möte är en inbjudan till ett nyfiket och lustfyllt utforskande, en möjlighet att ta reda på vad som är viktigt för dig – på riktigt! Vad som är värdefullt och meningsskapande, vad du längtar efter och vad du har fått nog av.

Det är min förhoppning att du med mitt stöd upplever dig stärkt, rustad och redo att ta ut en mer gynnsam (modigare?) riktning genom livet.

Trauma i kroppen

Otillfredsställda behov, nedtryckta känslor och trauman sätter sig som spänning i den fysiska kroppen. Oförlöst traumatisk stress förändrar kemin och strukturen i hjärnan, kroppen utvecklar ett tillstånd som kännetecknas av ständig beredskap – kämpa, fly eller stelna. Som en konsekvens av detta upplever många överväldigande känslor av hopplöshet och brist på riktning och mening i livet. Här räcker det inte att verbalt försäkra personen om att den är trygg – personen måste uppleva känslan av trygghet i kroppen.

Den traumatiska reaktionen skapar spänning i den fysiska kroppen, spänning som begränsar vårt kroppsspråk och vår förmåga att sätta ord på och berätta om det som orsakat traumat. Yoga och mindfulness reducerar ångest, muskelspänning och depression, förbättrar sömnen, stärker immunförsvar och ökar motståndskraft mot stress. Med hjälp av fysisk rörelse och vila kommer vi lättare i kontakt med orden som rösten längtar efter att få uttrycka, ord som får den påfrestande spänningen att minska.

Det är inte alltid enkelt att vara människa, men jag vill med min förståelse förståelse för sambandet mellan kropp, själ och psyke hjälpa dig att göra tillvaron lite mer begriplig och tillgänglig.

Jag tror på dig!

Jag tror att varje människa är unik och att vi människor har en vilja som gör det möjligt för oss att välja hur vi vill och behöver leva. Vårt mående påverkas av vår syn på tillvaron. När vi väljer att ta emot och acceptera verkligheten så som den är, blir det enklare att skapa meningsfulla vägar in i framtiden.

Hälsa

samtal för alla

Vad kan ett samtal göra?