Våra kroppar utsätts dagligen för fysisk och mental belastning. För att hantera och reglera vardagens påfrestningar behöver vi varva ner. Och bygga upp.

I en tillvaro som gärna rationaliserar bort spontana pauser och naturlig rörelse, är det många gånger enklare sagt än gjort att prioritera tid för återhämtning. I synnerhet för den som har ett särskilt stort behov av att dra sig undan. Outtalade sociala spelregler kräver många gånger att vi utsätter oss för än mer fysisk och mental belastning även på vår fritid.

Det är inte alltid enkelt att säga nej till det som lockar, säga nej för att kunna dra sig tillbaka, vila och bygga upp.
Det är inte alltid enkelt att prioritera träning när tankarna sätter fälleben och kroppen inte vill.
Det är inte alltid enkelt att sätt gränser. För vad är rimligt, när man inte vet var gränsen behöver gå?

Alla behöver, mer eller mindre, utrymme för att bygga upp och stärka sina förmågor med hjälp av bra sömn, vila, bra mat och allsidig rörelse.
Alla behöver, mer eller mindre, tid att processa vardagens intryck och reflektera över livets skeenden.

Vi föds med olika behov av återhämtning. Och beroende på vilka miljöer vi vistas i och vilka människor vi till vardags omger oss med, så ökar eller minskar behovet av återhämtning.

Vardagens bestyr belastar oss på olika sätt. Utebliven återhämtning leder på sikt till fysisk och mental utmattning. Eftersom alla människor är unika, så hanterar och drabbas vi, just det, olika.

Nyckeln till framgångsrik återhämtning är att bli specialist på sig själv och sina behov. Med hjälp av t ex yoga, massage och samtal ges du möjlighet att stanna upp ett slag, reflektera och landa i kropp och själ.

När vi prioriterar oss själva och vår återhämtning, står vi bättre rustade för plötsliga påfrestningar. Å ena sidan fysiskt rustade med alerta organ och ett kraftfullt immunförsvar. Å andra sidan mentalt rustade för vardagens plötsliga eller omvälvande förändringar.

Alla i vår närhet gynnas när vi prioriterar vår egen återhämtning.