YOGA

Yoga som stöd vid utmattning

Snäll och smart återhämtning

Yoga erbjuder tekniker, metoder och livsvisdom som tar hand om dig – fysiskt, mentalt, emotionellt och existentiellt. Många är de som upplever det som forskningslitteraturen konstaterar – att yoga som tar hänsyn till och individens behov fungerar som ett värdefullt återhämtningsstöd för den som behöver skapa goda förutsättningar för återhämtning på djupet.

Förstå dig själv bättre

Omvärlden har alltid varit krävande för oss människor. På olika sätt. För att klara av livets utmaningar har vi behövt hitta sätt att överleva och utveckla kraft för att orka ta oss an vardagen.

Yogan är en indisk lära som i flera tusen år utvecklat och förfinat tekniker och metoder som tar hand om oss människor – fysiskt, mentalt och emotionellt. Anledningen till att denna uråldriga lära blivit så populär de senaste åren kan vara att den erbjuder både kraft och lugn – kraft som möjliggör hållbar utveckling och lugn som skapar goda förutsättningar för återhämtning på djupet.

Syftet med yoga är att skapa förståelse – för sig själv och sin omgivning. En tid och ett samhälle präglat av stress, oro och konflikter gör att det är lätt att gå vilse och förlora sin livskraft. Här och nu blir yogan en viktig och värdefull resurs för den som tappat orken.

Vad är terapeutisk yoga?

Vad är den stora skillnaden mellan traditionell yoga och terapeutisk yoga?

Traditionell yoga fokuserar huvudsakligen på personlig utveckling hos fysiskt och mentalt friska individer.

Terapeutisk yoga däremot har som målsättning att med hjälp av holistiska metoder ta hand om och lindrar allt från ryggproblem till ångest.

Terapeutisk yoga kombinerar traditionella koncept och tekniker med västerländsk beforskad kunskap.

Båda yogaformerna delar uppfattningen att kropp och medvetande hör ihop och behöver hanteras som en helhet för att vi människor ska fungera i harmoni med vår inre och yttre miljö.

Personlig Yoga

Yoga gynnar kroppens egen förmåga till läkning och återhämtning. Yoga är dels en upplevelse av ett inre lugn, dels metoder som tränar kropp och sinne mot detta tillstånd.

Yoga är inte bara fysiska positioner och andningsträning. Det är också en rik psykologi (som kan jämföras med KBT) och livsfilosofi. Oavsett metod så är syftet med yoga att optimera det mänskliga i oss och lugna tankebruset.

PERSONLIG YOGA skräddarsys efter dina behov och din kropp – dina utmaningar i livet just nu. Oavsett om du vill komma igång med träningen, bli starkare och smidigare, eller lever med sorg, sjukdom eller trauma, så erbjuder yogan en mental fristad.

Du hittar aktuellt basutbud på bokningssidan under rubriken PERSONLIG TRÄNING, men det går även bra att kontakta mig per mejl, beskriva dina behov och önskemål, så skapar vi ett upplägg som passar dig.

Förgyll vardagen med ett enstaka tillfälle eller gör det till en regelbunden vana med ett specifikt syfte. Yoga på egen hand eller dela upplevelse, pris och tid med din partner och/eller vänner.

Hälsa

yoga för alla

Vad gör yoga för kroppen?