YOGA

 Yoga för livet

Om yogaläraren

Anna har undervisat yoga sedan 2010, erbjudit kurser, klasser och personlig yoga med terapeutiskt fokus. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och religion, men har de senaste femton åren framförallt förmedlat friskvård som kombinerar filosofi, psykologi, anatomi och östetrländsk visdom.

Hennes yoga präglas av goda kunskap om och nyfikenhet på sambandet mellan kropp och psyke. Anna vill med hjälp av yoga skapa utrymme för avkoppling, återhämtning, reflektion och utveckling.
UTBILDNINGAR: Vinyasa Yoga – Ishta Yin Yoga – Yoga för Gravida – Restorative Yoga – Yoga Nidra – Chakra Yoga – Yoga Anatomi – Yin Myorelease – Påbörjad utbildning i Traumanpassad yoga

Så fungerar det

YOGA I GRUPP erbjuds som kurser, workshops och event på PAUS i Sävedalen.
Aktuellt utbud och mer information hittar du på bokningssidan under rubriken YOGA.

PERSONLIG YOGA skräddarsys efter dina behov, din kropp och dina utmaningar.
Aktuellt basutbud hittar du på bokningssidan under rubriken PERSONLIG TRÄNING.
Förgyll vardagen med ett enstaka tillfälle eller gör det till en regelbunden vana med ett specifikt syfte.

Osäker på vad som passar dig?
Mejla och beskriv dina behov och önskemål, så ger jag förslag på upplägg. Jag kombinerar gärna yoga med massage, samtal och annan träning för att på bästa sätt släppa på fysisk och mental spänning.

Yoga för dig

ANNAS MANNA erbjuder yoga med fokus på fysisk och mental återhämtning. Gå en kurs, delta i en workshop eller investera i personlig yoga som anpassas efter dina unika behov och förutsättningar.

Vad är yoga?

Yoga är att med hjälp av fysiska positioner (asanas), andningstekniker (pranayama), rörelse, rytm, meditation och avslappning lugna tankens krumbukter, minska stress, skapa inre ro och släppa på fysisk och mental spänning.

Yoga är att stanna upp och utan krav på prestation bli medveten om kropp, tanke och andetag, att med hjälp av rörelse och vila ta hand om hälsa och mående. När vi blir lyhörda för livet som pågår i våra kroppar och i världen runtomkring, blir det lättare att hitta gynnsamma lösningar och hållbara vägar framåt.

Yoga är fysisk träning, men också en filosofi som utvecklar oss som människor, inifrån och ut. Yoga är inte en religion, men dess språk och filosofi är starkt präglad av sitt indiska ursprung. Yogans kärnvärden går att finna i andra livsåskådningar. Yogans filosofi och tekniker hjälper oss att få syn på och uppleva vår omvärld klarare och mer medvetet.

Yoga för alla

Jag vet inte om yoga är ‘din grej’. Däremot vet jag att det är min grej och att studie efter studie presenterar data som svart på vitt visar att yoga gynnar fysisk, mental och existentiell hälsa. I öst förstod man detta för tusentals år sedan, och i takt med att neurovetenskapen utvidgar sina kunskapsfält, vågar även vi västerlänningar tro på den filosofi som den yogiska traditionen förkunnat – länge.

Det är inte alltid lätt att vara människa, men när vi blir lyhörda för oss själva, fysiskt, mentalt och existentiellt, utvecklas en inre trygghet, ett inre lugn som gör oss mer motståndskraftiga, tålmodiga, uthålliga och kreativa. Yoga gynnar vår förmåga att känna in kroppens signaler och skärper våra sinnen. Yoga hjälper oss att bli mer medvetna och närvarande i nuet.

När vi vågar se bortom den stereotypa bilden av vad yoga tros vara – akrobatiska kroppar i utmanande positioner, hippies som sjunger ‘Om ‘, ljus, rökelse och yogatajts – så inser vi att yoga faktiskt är något för oss alla, precis så som vi är.

Traumaanpassad yoga

Traumaanpassad yoga utgår ifrån individens behov och tar särskild hänsyn till olika former av traumatisk stress. Yoga är ett fint komplement till anna klinisk behandling och en metod som fokuserar på kroppens förmåga att med rörelse och vila hantera och reglera stress, ångest och depression.

Otillfredsställda behov, nedtryckta känslor och trauman sätter sig som spänning i den fysiska kroppen. Oförlöst traumatisk stress förändrar kemin och strukturen i hjärnan, kroppen utvecklar ett tillstånd som kännetecknas av ständig beredskap – kämpa, fly eller stelna. Som en konsekvens av detta upplever många överväldigande känslor av hopplöshet och brist på riktning och mening i livet. Här räcker det inte att verbalt försäkra sig om att man är trygg – man måste även uppleva känslan av trygghet i kroppen. Yogans tekniker syftar till att bygga upp och etablera denna känslan av trygghet – inifrån och ut.

Yogans fysiska positioner, andningsövningar och avslappning bidrar till ökad livskraft – fysiskt och mentalt. Vår förmåga att kontrollera känslor och beteenden stärks, återhämtningsförmågan förbättras. Yoga är att etablera en kravlös lugnande relation med nervsystem och hjärna, en relation som hjälper oss att tyda kroppens signaler så att vi på egen hand kan sänka stresspåslag, hantera starka känslor och göra mer medvetna val i livet.

Yin Yoga

Yin Yoga är en stillsam, långsam och mer terapeutiskt återhämtande yogastil som kombinerar fysiska positioner, andningsövningar och meditation för att komma åt och släppa på spänning – på djupet. Den består av ett fåtal sittande och liggande positioner som vi håller passivt, under lång tid – vanligtvis 2 – 5 minuter..

Då positionerna hålls längre finns utrymme för reflektion, eftertanke och närvaroträning. Yin Yoga tränar oss i att landa, släppa taget och ‘bara vara’ med kroppens fysiska och mentala förutsättning. För en nybörjare kan det vara både utmanande och tålamodsprövande att ligga stilla i en position när det enda kroppen vill göra är att röra på sig. Men om man ger det ett par gånger brukar kroppen vänja sig och börjar ‘gilla läget’. Vi lär oss över tid att mer skickligt möta motstånd i form av spända muskler och tjatiga tankar.

Yin Yoga är låta gravitationen stimulera återhämtning i fascia, leder och ligament. När vi lutar oss in i positionerna, utan att göra eller åstadkomma en aktiv stretch (yang), balanseras kroppen fysiskt och mentalt i takt med dina förutsättningar.

Yin Yoga utgår ifrån det taoistiska konceptet med yin och yang som innebär att livet är i ständig förändring, i rörelse. Allt i världen beskrivs som yin eller yang beroende på sin huvudsakliga funktion och sin relation till annat. Organ och kroppsdelar mitt inne i kroppen är mer yin, medan muskler och hud närmare omvärlden är mer yang. När livets ytterligheter (yin och yang) är i balans uppstår harmoni.

Passiva yogastilar är med andra ord yin och mer dynamiska yogastilar är yang. Inget är bättre eller sämre – de är bara olika aspekter av tillvaron, och när de är i balans så… just det, uppstår harmoni.

Ingår som en del av yogautbudet, men går att boka som PERSONLIG TRÄNING.

Restorative Yoga

Restorative Yoga är liksom Yin Yoga en meditativ och terapeutisk yogastil med fokus på avslappning och återhämtning. Yogaformen består av mjuka, stilla och bekväma positioner som ger maximal avlastning, fysiskt och mentalt. En viktig del av Restorative Yoga är användandet av kuddar, filtar och klossar, detta för att du ska kunna slappna av fullt ut.

Positionerna hålls vanligtvis 5-20 minuter, men även längre. Det är inte alltid så lätt att slappna av och släppa kontrollen, särskilt inte när vi är stressade eller har svårt att komma ner i varv. Det kan upplevas som både utmanande och tålamodsprövande att stanna kvar i positionen när det enda kroppen vill göra är att röra på sig. Men kroppen vänjer sig’. Vi lär oss över tid att mer skickligt möta fysiskt och mentalt motstånd. Effekten blir att kropp och sinne blir bättre på att gå in i och stanna kvar i viloläget.

Restorative Yoga passar de flesta och är ett fint komplement till annan fysisk träning. Yogaformen fungerar som ett effektivt återhämtande verktyg för den som känner dig stressad, rehabiliterar en skada eller sjukdom, har problem med sömnen etc.

Ingår som en del av yogautbudet, men går att boka som PERSONLIG TRÄNING.

Yoga Nidra

Yoga Nidra är en guidad djupavslappning som utförs liggande på rygg i savasana. Den varar 20 – 60 min och ingår ofta som en del av Restorative Yoga och Yin Yoga.

Nidra betyder sömn och syftet är att låta kroppen få slappna av på djupet, landa i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, en sömnlös sömn där sinnet befrias från omgivningens intryck. Tekniken används dels för att släppa på spänning i våra undermedvetna och omedvetna aspekter, dels för att boosta vår förmåga till medveten närvaro.

Yoga Nidra utförs i en lugn och trygg miljö och bidrar till fysisk, mental och emotionell avslappning, bättre sömn, koncentration och kreativitet.

Hatha Flow Yoga

Hatha Yoga är trygg, prestationsfri och lugn yoga som passar alla. Hatha betyder ‘ansträngning’ eller ‘kraft’ och hänvisar till den traditionella tanken om att yoga börjar med fysisk ansträngning och följs därefter av andningsövningar och meditation för att nå inre harmoni.

Hatha Flow är fysisk yoga som skonsamt stärker kroppens strukturer (muskler, leder, organ, nervsystem mm) samtidigt som stressnivån sänks. Yogans fysiska positioner kombineras med andningsövningar (pranayama) och meditation. Ibland stannar vi upp och håller positionerna lite mer kraftfullt, ibland låter vi andetagen få leda lugnt flödande rörelser.

Hatha Flow Yoga minskar spänning i musklerna, utvecklar styrka, smidighet och bättre balans. Utan krav på prestation kommer vi med hjälp av yogans tekniker i kontakt med kropp och tanke och kan på så sätt möta vardagen utanför yogasalen med lite mer lugn, kraft, djup och närvaro.

Andningsträning

Andetaget påverkas av och påverkar många faktorer; miljömässiga, psykologiska, biokemiska och biomekaniska och är en komplex process. Genom att skapa en ökad förståelse för andetagets rörelse, kemi och funktion kan vi minska stress, bygga styrka, skapa mer ork, lindra smärta, läka trauman och boosta vår syreupptagningsförmåga.

Jag kombinerar yogans traditionella andningstekniker (pranayama) med kunskap om den moderna människan, österländsk beprövad erfarenhet med västerländsk vetenskap, kunskap som hjälper dig att ta kontroll över din egen hälsa och ditt välmående.

Yogavandring

Vi människor är formade för att röra oss i naturen och vår relation med naturen påverkar vår hälsa positivt, fysiskt och mentalt. Yogavandring kombinerar det bästa av två världar – vandring och yoga tillsammans med andra. Till fots utforskar vi naturens fenomen, delvis i tystnad, och med hjälp av yoga och andningsövningar utvidgar vi kroppens och sinnets upplevelse. Vi fyller på och släpper taget, landar och mättar magen med en fika mitt i allt.

ANNAS MANNA erbjuder kortare och längre turer med vandring, yoga och mat- och fikastopp. Vi håller till i skogen på stigar och i gläntor, på berg och vid sjöar, ett stenkast från Göteborgs urbana stadsmiljö. Du tar dig enkelt till och från vandringarna med kollektivtrafik.

Personlig Yoga

Yoga gynnar kroppens egen förmåga till läkning och återhämtning. Yoga är dels en upplevelse av ett inre lugn, dels metoder som tränar kropp och sinne mot detta tillstånd.

Yoga är inte bara fysiska positioner och andningsträning. Det är också en rik psykologi (som kan jämföras med KBT) och livsfilosofi. Oavsett metod så är syftet med yoga att optimera det mänskliga i oss och lugna tankebruset.

PERSONLIG YOGA skräddarsys efter dina behov och din kropp – dina utmaningar i livet just nu. Oavsett om du vill komma igång med träningen, bli starkare och smidigare, eller lever med sorg, sjukdom eller trauma, så erbjuder yogan en mental fristad.

Du hittar aktuellt basutbud på bokningssidan under rubriken PERSONLIG TRÄNING, men det går även bra att kontakta mig per mejl, beskriva dina behov och önskemål, så skapar vi ett upplägg som passar dig.

Förgyll vardagen med ett enstaka tillfälle eller gör det till en regelbunden vana med ett specifikt syfte. Yoga på egen hand eller dela upplevelse, pris och tid med din partner och/eller vänner.

Hälsa

yoga för alla

Vad gör yoga för kroppen?