Högkänslighet

Högkänslighet

Vi föds med olika grad av biologisk och psykologisk sårbarhet. En del föds känsliga och lättpåverkade, andra är mer oberörda av allt som händer i och omkring dem. Jag föddes högkänslig, något jag insåg som trött och utmattad vuxen.

Nervsystem är konstruerade olika. Högkänsliga personer reagerar ofta snabbt och starkt, märker omedelbart om något inte står rätt till, i den egna kroppen och i omgivningen. Under goda omständigheter innebär en medfödd känslighet inte några problem. Tvärtom är den en styrka!

Ofta kan vi vänja oss vid stimulering, men om nervsystemet inte ges möjlighet att bearbeta sina intryck tar energin slut. Som högkänslig behöver man därför vila mer och ibland säga nej till sånt som är kul.

Elaine Aron är den amerikanska psykoterapeuten och forskaren som på 90-talet myntade begreppet högkänslighet (HSP – The High Sensitive Person). Sensory Processing Sensitivity är den vetenskapliga termen som används i nyare forskning. HSP-personer har hjärnor som tänker mycket och djupt, analyserar allt. Detta innebär att även små triviala beslut kan ta mycket energi:

  • Vad ska jag ha på mig?
  • Vad ska jag äta?

HSP-personer har även lägre bas-serotonin-nivå vilket leder till lättare känslomässig obalans = låga halter serotonin förknippas med depression.

Människors sätt att vara är resultatet av en ständigt pågående utvecklingsdans mellan våra biologiska förutsättningar och de utmaningar och lärdomar som livet erbjuder, i mötet med andra människor och andra miljöer och Elaine Aron har i sin forskning märkt att vi högkänsliga har hjälp av fyra principer:

  • SJÄLVKÄNNEDOM – förstå vad det innebär att vara högkänslig.
  • OMVÄRDERING – omvärdera det förflutna i ljuset av kunskapen om sin högkänslighet.
  • LÄKNING – läka de djupa skadorna. Högkänsliga personer var högkänsliga redan som barn. Problem i barndomen påverkar mer än för många andra.
  • HJÄLP MED ATT MÅ BRA I DEN HÄR VÄRLDEN OCH LÄRA SIG NÄR DET ÄR BÄST ATT HÅLLA SIG DÄRIFRÅN. Världen behöver högkänsliga, men högkänsliga behöver bli bra på att undvika att göra för mycket eller för lite.

ANNAS MANNA erbjuder friskvård och lärande som tar särskild hänsyn till högkänsligas behov.