Liv i rörelse

Friskvård och livskunskap

massage

yoga

samtal

Friskvård och terapi för kropp och själ

ANNAS MANNA erbjuder utrymme för avkoppling, reflektion och utveckling. Med hjälp av yoga, träning, massage och samtal tillhandahåller ANNAS MANNA goda förutsättningar för regelbunden och energigivande återhämtning mitt i vardagen.

Jord

Återhämtning

Lyssna när kroppen viskar

Nära

Det är smart att med jämna mellanrum stanna upp, vända blicken inåt och och lyssna in sina behov. Om du regelbundet lyssnar på kroppen när den viskar, minskar sannolikheten att den längre fram behöver skrika på din uppmärksamhet.

Mot nya höjder

Utveckling

Det är inte alltid enkelt att vara människa. ANNAS MANNA finns här för dig som ett stöd och en kraft i vardagen, en pålitlig guide som vill ditt bästa. Med min kombination av terapi och träning stöttar jag såväl fysiska som mentala processer. Min bakgrund som lärare och pedagog innebär att jag lägger stor vikt vid att skapa förståelse och vidga perspektiv. Jag hjälper dig att upptäcka mer av dig själv och växa som individ och medmänniska.

Nyttan med naturen

Naturen är en viktig resurs för oss människor. Forskning visar att vistelse i naturliga miljöer minskar negativa känslor och stress, ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. I en värld präglad av urbanisering och digitalisering är vår biologiska koppling till naturen viktigare än någonsin. ANNAS MANNA erbjuder aktiviteter med fokus på rörelse och vila, individuellt och i grupp, så att du kan känna dig trygg och säker i naturen. Vi är formade för att röra på oss i naturen, och vår relation till naturen påverkar vår hälsa.

BIOFILI

Livet

Självkännedom

Jag tror på dig!

Jag tror att varje människa är unik och att vi människor har en vilja som gör det möjligt att välja hur vi vill och behöver leva. När vi väljer att ta emot verkligheten så som den är, blir det enklare att hitta gynnsamma lösningar och skapa hållbara vägar framåt. Jag hjälper dig att bli medveten om de val du lever och vill leva som individ och medmänniska.